Văn bản của BHXH TP.HCM - 1509/TB-BHXH cấp lại sổ Bảo hiểm xã hội do mất, hỏng hoặc mượn hồ sơ của người khác đi làm.1509/TB-BHXH  cấp lại sổ Bảo hiểm xã hội do mất, hỏng hoặc mượn hồ sơ của người khác đi làm.