(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây nóng giải đáp thắc mắc: Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1604 - 1606. Lĩnh vực Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – 1403 – 1413. Lĩnh vực CST (08) 39.979.039 1626 – 1730 – 1639. Lĩnh vực GĐ BHYT (08) 39.979.039  1808 – 1810. 

 

Văn bản của BHXH TP.HCM - Chế độ BHXH
Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 2692/BHXH-CĐBHXH Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 09/07/2012 BHXH TP.HCM
2 CV 3110/BHXH-CĐBHXH Gải quyết chế độ ốm đau cho người lao động 11/10/2011 BHXH TP.HCM
3 CV 3621/BHXH-CĐBHXH Giấy xác nhận điều kiện làm việc có yếu tố nặng nhọc độc hại 11/11/2010 BHXH TP.HCM
4 CV 4154/BHXH-CĐBHXH Thời điểm hưởng lương hưu theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ 26/12/2011 BHXH TP.HCM
5 CV 4419/BHXH-CĐBHXH Quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 19/10/2012 BHXH TP.HCM
6 CV 1187/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định Bộ Luật lao động 25/04/2013 BHXH TP.HCM