(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây nóng giải đáp thắc mắc: Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1604 - 1606. Lĩnh vực Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – 1403 – 1413. Lĩnh vực CST (08) 39.979.039 1626 – 1730 – 1639. Lĩnh vực GĐ BHYT (08) 39.979.039  1808 – 1810. 

 

Văn bản của BHXH TP.HCM

Thu BHXH, BHYT, BHTN (19)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 357/TB-BHXH Điều chỉnh tỉ lệ đóng BHXH 02/02/2012 BHXH TP.HCM
2 TB 758/TB-BHXH Đăng ký tham gia BHXH, BHYT đối với đơn vị mới 28/03/2011 BHXH TP.HCM
3 CV 1535/BHXH-THU Thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu 1.050.000 đồng 03/05/2012 BHXH TP.HCM
4 CV 4165/TB-BHXH Mức xử lý vi phạm đóng BHXH 27/12/2011 BHXH TP.HCM
5 LT 3281/LT-SGD&ĐT-BHXH Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế Học sinh sinh viên 04/08/2012 BHXH TP.HCM
6 HD 1062/HD-BHXH Cấp thẻ BHYT cho thân nhân cán bộ, chiến sĩ, Công an nhân dân trên địa bàn TP.HCM 30/03/2012 BHXH TP.HCM
7 CV 1225/BHXH-THU Hướng dẫn thu BHYT tự nguyện cho lực lượng Dân quân các cấp. 12/04/2012 BHXH TP.HCM
8 HD 2616/HD-BHXH Thực hiện BHYT tự nguyện 07/09/2011 BHXH TP.HCM
9 Cv 33/BHXH-THU Tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2013 04/01/2013 BHXH TP.HCM
10 CV 102/BHXH-THU về việc điều chỉnh thông tin cá nhân, chức danh công việc và quá trình đóng BHXH, BHTN. 08/01/2013 BHXH TP.HCM
11 CV 5376/BHXH-THU về việc hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT theo mức lương tối thiểu vùng mới 17/12/2012 BHXH TP.HCM
12 CV 555/BHXH-THU hướng dẫn thực hiện quy định quản lý thu BHXH, BHYT và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH 17/02/2012 BHXH TP.HCM
13 1366/BHXH -THU hướng dẫn quy trình chuyển nơi đăng ký tham gia BHXH, BHYT 20/04/2011 BHXH TP.HCM
14 1462/BHXH-THU tiền lương, tiền công đóng làm căn cứ đóng BHXH 25/04/2012 BHXH TP.HCM
15 4676/BHXH-THU hướng dẫn thực hiện thí điểm hồ sơ điện tử trong việc cấp thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi và người tham gia BHYT tự nguyện 07/11/2012 BHXH TP.HCM
16 4927/BHXH-THU hướng dẫn thực hiện thí điểm hồ sơ BHXH điện tử 20/11/2012 BHXH TP.HCM
17 336/BHXH-THU phân cấp quản lý đối tượng Tham gia BHXH, BHYT 28/01/2013 BHXH TP.HCM
18 CV 1068/BHXH-THU hướng dẫn bổ sung việc cấp thẻ BHYT cho người lao động 22/04/2013 BHXH TP.HCM
19 KH 1650/KH-BHXH triển khai các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2013 và các năm tiếp theo của BHXH TP HCM 29/05/2013 BHXH TP

Chế độ BHXH (6)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 2692/BHXH-CĐBHXH Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 09/07/2012 BHXH TP.HCM
2 CV 3110/BHXH-CĐBHXH Gải quyết chế độ ốm đau cho người lao động 11/10/2011 BHXH TP.HCM
3 CV 3621/BHXH-CĐBHXH Giấy xác nhận điều kiện làm việc có yếu tố nặng nhọc độc hại 11/11/2010 BHXH TP.HCM
4 CV 4154/BHXH-CĐBHXH Thời điểm hưởng lương hưu theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ 26/12/2011 BHXH TP.HCM
5 CV 4419/BHXH-CĐBHXH Quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 19/10/2012 BHXH TP.HCM
6 CV 1187/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định Bộ Luật lao động 25/04/2013 BHXH TP.HCM

Giám Định BHYT (7)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 337/BHXH-GĐBHYT thanh toán chi phí VTYTTH, VTYTTT theo chế độ BHYT 23/02/2009 BHXH TP.HCM
2 606/BHXH-NVGĐ 1 Khám chữa bệnh trái tuyến, vượt tuyến 02/02/2012 BHXH TP.HCM
3 2539/BHXH-GĐBHYT đăng ký KCB ban đầu và chuyển tuyến điều trị của CNV Tập đoàn Bưu chính Viễn thông việt Nam 17/08/2010 BHXH TP.HCM
4 3331/BHXH-NVGĐBHYT đăng ký KCB ban đầu 13/10/2010 BHXH TP.HCM
5 CV 01/BHXH-NVGĐ 1 Thực hiện biểu mẫu chăm sóc SKBĐ cho HSSV 01/02/2013 BHXH TP.HCM
6 CV 682/BHXH-NVGĐ1 thay đổi biểu mẫu thống kê chi phí KCB BHYT theo qui định của Bộ Tài chính. 18/03/2013 BHXH TP.HCM
7 CV 842/BHXH-NVGĐ 1 thanh toán thuốc KCB BHYT khi chưa có kết quả đấu thầu năm 2013 29/03/2013 BHXH TP.HCM

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (9)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 436/BHXH-CST Hướng dẫn việc ghi và xác nhận sổ BHXH 25/02/2010 BHXH TP.HCM
2 CV 454/BHXH-CST Cấp sổ BHXH cho lao động tăng mới 17/02/2012 BHXH TP.HCM
3 CV 2437/BHXH-CST Lập hồ sơ cấp lại sổ BHXH do mất 25/06/2012 BHXH TP.HCM
4 CV 2671/BHXH-CSTHướng dẫn đăng ký KCB ban đầu 10/09/2009 BHXH TP.HCM
5 Thông tin trên thẻ BHYT HSSV 24/10/2011 BHXH TP.HCM
6 Hướng dẫn điều chỉnh nhân thân của đối tượng chỉ tham gia BHYT 04/05/2009 BHXH TP.HCM
7 410/TB-BHXH Về việc trả thẻ BHYT 04/02/2013 BHXH TP.HCM
8 CV 788/BHXH-CST bổ sung, điều chỉnh dữ liệu sau khi đối chiếu mẫu C13-TS và nhận túi đựng hồ sơ 26/03/2013 BHXH TP.HCM
9 1509/TB-BHXH cấp lại sổ Bảo hiểm xã hội do mất, hỏng hoặc mượn hồ sơ của người khác đi làm. 21/05/2013 BHXH TP

BHXH - BHYT Tự Nguyện (0)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành

Khác (12)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 QĐ 411/QĐ-BHXH Bổ sung quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và điều chỉnh Phiếu giao nhận hồ sơ (315, 507, 606, 610, 614, 615, 621) 18/02/2013 BHXH TP.HCM
2 QĐ 114/QĐ-BHXH về việc sửa đổi quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa của BHXH TP.HCM 11/03/2013 BHXH TP.HCM
3 640/BHXH-TCCB triển khai tiếp nhận hồ sơ điện tử theo cơ chế điện tử liên thông 18/03/2013 BHXH TP.HCM
4 Thông báo 753/TB-BHXH về việc sửa đổi, bổ sung nội dung phiếu giao nhận hồ sơ 25/03/2013 BHXH TP.HCM
5 TB 773/TB-BHXH Về việc điều chỉnh nội dung phiếu giao nhận hồ sơ 01/04/2013 BHXH TP.HCM
6 TB 946/TB-BHXH sửa đổi, bổ sung nội dung PGNHS 11/04/2013 BHXH TP.HCM
7 QĐ 845/QĐ-BHXH phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 01/04/2013 BHXH TP.HCM
8 TB 1371/BHXH-TCCB thi tuyển viên chức năm 2013 13/05/2013 BHXH TP
9 Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (kèm theo TB 1371/TB-BHXH) 13/05/2013 BHXH TP
10 Vị trí tuyển dụng mới (kèm theo TB 1371/TB-BHXH) 13/05/2013 BHXH TP
11 Vị trí tuyển dụng tạm tuyển (kèm theo TB 1371/TB-BHXH) 13/05/2013 BHXH TP
12 KH 1651/KH-BHXH thực hiện giai đoạn 2 chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng của BHXH TP HCM từ năm 2013--2016 29/05/2013 BHXH TP