(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây nóng giải đáp thắc mắc: Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1604 - 1606. Lĩnh vực Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – 1403 – 1413. Lĩnh vực CST (08) 39.979.039 1626 – 1730 – 1639. Lĩnh vực GĐ BHYT (08) 39.979.039  1808 – 1810. 

 

Phiếu giao nhận hồ sơ - Thủ tục hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT


Stt Hồ Sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 301: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (áp dụng cho mẫu sổ cũ) 15/10/2012
2 Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH (PGNHS 302) 15/10/2012
3 PGNHS 402: Cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT do mất, bị hư hỏng, điều chỉnh quyền lợi khám chữa bệnh và thay đổi nơi khám chữa bệnh 15/10/2012
4 Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH (PGNHS 303) 15/10/2012
5 PGNHS 403 Cấp thẻ BHYT cho kỳ trước do thiếu thông tin 01/05/2012
6 Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc (PGNHS 304) 15/10/2012
7 Cấp lại sổ BHXH do mất (PGNHS 305) 15/10/2012
8 Cấp lại sổ BHXH do hư hỏng (PGNHS 306) 15/10/2012
9 PGNHS 311: Điều chỉnh quá trình đã được chốt xác nhận trên sổ BHXH 11/04/2013
10 PGNHS 314:Trả sổ BHXH cho người lao động đã nghỉ việc 15/10/2012
11 PGNHS 321: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (áp dụng cho sổ mẫu mới) 15/10/2012
12 PGNHS 401: Đổi thẻ BHYT do thông tin ghi trên thẻ không đúng (PGNHS 401) 15/10/2012
13 PGNHS 315: Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc trong trường hợp có một hay nhiều sổ BHXH đang lưu giữ ở cơ quan BHXH 18/02/2013
14 PGNHS 308: Xác nhận đang tham gia BHXH; Xác nhận tham gia BHXH liên tục Cấp lại bản tổng hợp quá trình tham gia BHXH, BHTN (mẫu 07/SBH) 01/05/2012
15 PGNHS 309: Thu hồi sổ BHXH đã chốt của NLĐ đóng BHXH đã nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ 01/05/2012
16 PGNHS 310: Bổ sung hồ sơ cấp sổ BHXH cho lao động kỳ trước 01/05/2012
17 PGNHS 312: Cấp sổ BHXH cho kỳ trước 15/10/2012
18 PGNHS 313: Thẩm định thời gian công tác trước tháng 01/1995 01/05/2012
19 PGNHS 307 cấp lại tờ khai cấp sổ BHXH do mất 15/06/2012
Các biểu mẫu - Mẫu 5B-HSB giấy xác nhận về nghỉ việc chăm sóc con ốm


Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Mẫu 03a-DS/CLS Danh sách đề nghị cấp lại sổ BHXH 01/05/2012
2 Mẫu 401b/THE Giấy cam kết 01/05/2012
3 Mẫu 401a/THE Giấy cam kết 01/05/2012
4 Mẫu 01-DS/XNS Danh sách đề nghị xác nhận sổ 01/05/2012
5 Mẫu 03b-DS/CLTH Danh sách đề nghị cấp lại thẻ 01/05/2012
6 Mẫu 03b-DS/CLTH Danh sách đề nghị cấp lại thẻ 01/05/2012
7 Mẫu 06b/SBH: 01/05/2012
8 Mẫu 02b-XN/THE Đơn đề nghị xác nhận 01/05/2012
9 mẫu số 03a-DS/CLS Danh sách đề nghị cấp lại sổ BHXH 01/05/2012
10 Mẫu D02-TS 15/10/2012
11 Mẫu 308 Giấy xác nhận đang tham gia BHXH 01/07/2011