(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây nóng giải đáp thắc mắc: Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1604 - 1606. Lĩnh vực Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – 1403 – 1413. Lĩnh vực CST (08) 39.979.039 1626 – 1730 – 1639. Lĩnh vực GĐ BHYT (08) 39.979.039  1808 – 1810. 

 

Thông báo

Để chuẩn bị cho việc in tờ rời sổ BHXH xác nhận thời gian đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng năm của người tham gia được chính xác, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 4813/BHXH-CST về việc rà soát toàn bộ dữ liệu trên tờ thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT để làm cơ sở in tờ rời hàng năm.

 


 

Theo đó, từ ngày 12/11- 31/11/2012, Bảo hiểm xã hội Thành phố tiến hành in tờ “Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT” năm 2010 – 2011 của người tham gia trên địa bàn Thành phố. Các đơn vị SDLĐ nhận tờ thông báo thông báo này (Mẫu C13-TS) tại cơ quan BHXH nơi đang tham gia, chuyển cho người lao động để cùng đối chiếu, kiểm tra các thông tin như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số CMND (tại thời điểm được cấp sổ BHXH), chức danh công việc với mức tiền lương, tiền công đóng BHXH, BHYT, BHTN. Trên cơ sở đó lập thủ tục điều chỉnh, bổ sung nếu có sai sót theo đúng quy định.
 
Sau thời hạn 2 tháng kể từ ngày nhận thông báo kết quả đóng, nếu không có điều chỉnh, bổ sung từ đơn vị thì cơ quan BHXH sẽ tiến hành in tờ rời sổ BHXH hàng năm theo quy định; các trường hợp khiếu nại liên quan đến việc sai sót không được điều chỉnh của NLĐ thì đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
 
BHXH Thành phố cũng đồng thời lập danh sách các đơn vị đã được in thông báo kết quả đóng. Các đơn vị sử dụng lao động và người lao động có thể xem chi tiết tại đường dẫn sau:
 
 
 
 
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh