(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây nóng giải đáp thắc mắc: Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1604 - 1606. Lĩnh vực Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – 1403 – 1413. Lĩnh vực CST (08) 39.979.039 1626 – 1730 – 1639. Lĩnh vực GĐ BHYT (08) 39.979.039  1808 – 1810. 

 

BHXH Quận Bình Thạnh - THÔNG BÁO MỚI
Thông báo từ 01/05/2013 thay đổi địa chỉ Mail BHXH quận Bình Thạnh
[ 05/04/2013 ]
Thông báo từ 01/05/2013 thay đổi địa chỉ Mail BHXH quận Bình Thạnh

     Kính gửi đến tất cả danh nghiệp tham gia BHXH trên địa bàn quận Bình Thạnh từ ngày 01/05/2013 BHXH quận Bình Thạnh chính thức ngưng không nộp hồ sơ qua địa chỉ Mail củ (bhxhbt@gmail.com) chính thức thay đổi và sử dụng địa chỉ Mail mới ( binhthanh@bhxhtphcm.gov.vn)
      Đề nghị cty nộp hồ sơ qua địa chỉ Mail mới, cty nộp hồ sơ qua địa chỉ Mail củ BHXH quận Bình Thạnh sẽ không chịu trách nhiệm kể từ ngày 01/05/2013